Po telefonickém nebo jiném objednání je stanovena první schůzka. Na této schůzce klient sdělí svůj záměr (čeho chce dosáhnout), případně své problémy (čemu se chce vyhnout). Dále jsou poskytnuty klientem údaje o všech skutečnostech, včetně případných smluv, listin, apod. Poté, co klient sdělí své záměry a potřebné informace (případně jsou zjištěny), jsou klientovi nastíněny možnosti řešení, včetně možností jiného řešení dané situace. V případě dalšího zájmu o řešení problému, je sepsána smlouva o právním zastupování, podepsána plná moc, učiněny kopie listin vztahujících se k řešenému problému, domluvena výše odměny a domluvena výše a splatnost zálohy. Dále pokračuje každý případ individuálně.
V případě zájmu klienta, je v některých případech možné, vše řešit elektronicky bez osobního setkání, např. prostřednictvím emailové korespondence.

Go to top