(nejčastěji se na nás obracejí klienti v těchto záležitostech)

Nejčastěji klientům pomáháme v následujících oblastech :

- zastupování poškozeného při dopravní nehodě, jednání s pojišťovnou ohledně škody na vozidle, na věcech, na zdraví (bolestné a ztížené společenské uplatnění), léčebné výlohy, ušlý zisk, apod.
- uplatňování nemajetkové újmy za dlouho trvající soudní spory
- uplatňování nároků za odpovědnost státu
- vymáhání nároků a podání úřadům
- sepisování smluv, darovacích smluv, smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene), pachtovních smluv (nájemních smluv), atd.
- v případě sepisování kupních smluv může být poskytnut plný servis, který spočívá ve vypracování kupní smlouvy (případně i budoucí kupní smlouvy), ověření podpisů, návrhu na vklad vlastnického práva, smlouvy o úschově finančních prostředků a listin, včetně účtu advokátní úschovy vedený u bank
- zastupování v soudním řízení, sepis žalob, vyjádření, odporu, odvolání, atd.
- obhajoba v trestním řízení
- rozvod manželství včetně souvisejících sporů a vypořádání
- rodinné spory, výživné, výchova dětí
- pracovněprávní spory

VÍCE DETAILŮ O OBČANSKÉ KLIENTELE ZDE.

Komplexní informace o naší právní pomoci získáte přímo v advokátní kanceláři.

Go to top