- sepisování smluv
- vymáhání nároků
- právo obchodních společností (zakládání, změna, zrušení)
- majetkové spory
- nároky z odpovědnosti za škodu     
- pracovně právní spory

VÍCE DETAILŮ O FIREMNÍ KLIENTELE ZDE.

Komplexní informace o naší právní pomoci získáte přímo v advokátní kanceláři.

Go to top