Ať už podnikáte jako fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba, jsme schopni Vám poskytnout úplný servis právních služeb, které můžete v podnikání potřebovat.

1. Sepisování smluv

Pro Vaše podnikání, pro Vaši firmu vypracujeme dle Vašich požadavků smlouvy, které budou

2. Vymáhání nároků

Pokud Vám nezaplatil Váš obchodní partner nebo nesplnil jinou povinnost, ke které byl dle ujednání povinen, je možné se na nás obrátit. Máme zkušenosti s podobnými případy a téměř ve všech případech, došlo k naplnění povinností druhé strany. Pro řešení jednotlivých případů je možné využít různé možnosti (např. započtení, postoupení pohledávky, soudní řízení, zřízení zástavy, podepsání směnky, narovnání, trestní oznámení, správní řízení, arbitrážní řízení, apod.)

3. Právo obchodních společností (zakládání, změna, rušení)

Potřebujete založit novou společnost, a to ať už společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, družstvo, organizační složku, apod. jsme připraveni Vám okamžitě pomoci. Veškeré listiny, prohlášení, podpisové vzory, vše je možno provést přímo v advokátní kanceláři. Došlo ke změně skutečností týkající se společnosti, pomohu Vám provést příslušné změny v obchodním rejstříku.

4. Ostatní

- majetkové spory
- obchodní závazky
- nároky z odpovědnosti za škodu     
- pracovně právní spory

Go to top